Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Professionellt bruk)

Identifierar pågående infektion inom 15 minuter.

Beskrivning

Ett av marknadens mest tillförlitliga och användarvänliga antigentest.
Provet kan tas nasalt (2,5cm upp i näsan) eller nasofaryngealt.  (Ange vid beställning vilken typ av provtagningspinne som önskas).
Testet ger svar på en pågående infektion inom 15 minuter
Användarvänligt med förfyllda ”buffrar/rör” vilket gör hela förfarandet enklare samt spar tid i de fall ett stort antal personer ska testas på samma gång. Obs dessa rör är ej de som visas i instruktionsvideon nedan.
Går även att få som singelpacketerade kit (ej standard)

Prestanda:
Ingen korsreaktivitet med andra virus.

Sensitivitet: 97.1% (83.8%-99.9%)*
Specificitet: 99.6% (97.7%-99.9%)*
Träffsäkerhet: 99.3% (97.5%-99.9%)*
*95% Confidence Intervals

Det betyder att positiva resultat från tester är väldigt precisa. Vid negativt svar och misstanke om Covid-19 kvarstår ska ett PCR-test utföras för att bekräfta det negativa resultatet.

Instruktionsvideo:

 

Valet mellan antikroppstest, antigentest eller PCR är inte en fråga om antingen eller. För att citera U.S. Food and Drug Administration (FDA): ”Each category of diagnostic tests has its own unique role in the fight against this virus.”

Professional use only.

Nedladdningar:

Broschyr: Flowflex – på Svenska

Instruktioner: Flowflex – Instructions for use

För beställning eller frågor gå via beställningsförfrågan eller ring oss på 011-360 3600.