COVID-19

Testa på plats och få resultat inom 15 minuter

Vi hjälper myndigheter och regioner att bekämpa Covid-19

LAB360 har sedan utbrottet av Covid-19 tidigt identifierat, verifierat och importerat tester och testmaterial för Covid-19. Vi har hjälpt privata aktörer och myndigheter internationellt och nationellt

Vårt utbud idag består av produkter handplockade från de tillverkare som vi sett producerar kvalité över tid, innehar utomordentlig prestanda som också kan backas upp av svenska och europeiska studier.

Mer information

Endast företag inom hälso-och sjukvården kan lägga en beställning av dessa tester.

I Folkhälsomyndighetens strategi för covid-19-tester framgår det en tydlig beskrivning:

Patientnära analys behöver göras inom hälso- och sjukvårdens regi av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas.

Mer information: Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19

Information och beställning

Skicka en beställningsförfrågan genom att fylla i formuläret på denna sida. Du kan även ringa oss på 011-360 36 00 för information och beställning.

Produkter

Antikroppstester (snabbtester för identifiering av antikroppar mot Covid-19)
Antigentester (snabbtester för pågående infektion)
Provtagningspinnar och transportmedia för PCR analyser
Salivkit för PCR analyser

Alla produkter är CE märkta, vissa innehar FDA EUA samt backas upp av offentliga publikationer/studier gjorda inom Europa och Sverige. För mer information och dokumentation var god kontakta oss via nedanstående formulär.

Beställningsförfrågan

Våra kärnområden

Odling

Förvaring

Desinficering

Avdödning

LAB360° säljer främst produkter och tjänster inom kärnområdena odling, förvaring, desinficering, avdödning och med utrustning för materialinsamling.

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen.

Om företaget