MP Biomedicals SARS-CoV-2 Antigen test (Självtest)

Identifierar pågående infektion inom 15 minuter.

Beskrivning

Ett av marknadens första självtest för Covid-19.

Tillförlitligt och användarvänligt snabbtest.
Provet kan tas nasalt (2,5cm upp i näsan).
Testet ger svar på en pågående infektion inom 15 minuter

Prestanda:
Ingen korsreaktivitet med andra virus.

Sensitivitet: 96.77%
Specificitet: 99.2%
Träffsäkerhet: 98.72%

Det betyder att positiva resultat från tester är väldigt precisa. Vid negativt svar och misstanke om Covid-19 kvarstår ska ett PCR-test utföras för att bekräfta det negativa resultatet.

Valet mellan antikroppstest, antigentest eller PCR är inte en fråga om antingen eller. För att citera U.S. Food and Drug Administration (FDA): ”Each category of diagnostic tests has its own unique role in the fight against this virus.”

Nedladdningar:

Instruktioner: MP – English version
(Obs, svenska instruktioner medföljer testkiten)

För beställning eller frågor gå via beställningsförfrågan eller ring oss på 011-360 3600.