Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Självtest)

Identifierar pågående infektion inom 15 minuter.

Beskrivning

FlowFlex nu godkänt för användning i hemmet och arbetsplatsen utan att en vårdgivare behöver vara på plats för att utföra testningen.

Ett av marknadens mest tillförlitliga och användarvänliga antigentest.
Provet tas nasalt (2,5cm upp i näsan)
Testet ger svar på en pågående infektion inom 15 minuter
Användarvänligt med förfyllda ”buffrar/rör” vilket gör hela förfarandet enklare än andra självtest

Prestanda:
Ingen korsreaktivitet med andra virus.

Sensitivitet: 97.1% (83.8%-99.9%)*
Specificitet: 99.6% (97.7%-99.9%)*
Träffsäkerhet: 99.3% (97.5%-99.9%)*
*95% Confidence Intervals

Det betyder att positiva resultat från tester är väldigt precisa. Vid negativt svar och misstanke om Covid-19 kvarstår ska ett PCR-test utföras för att bekräfta det negativa resultatet.

CE-märkt som självtest för privat bruk.

Obs. Positiva svar från testen ska följas upp med ett PCR-test hos en vårdcentral i er region.

Nedladdningar:

Broschyr: FlowFlex – Broschyr

Instruktioner: Flowflex (Självtest) – På svenska

För beställning eller frågor gå via beställningsförfrågan eller ring oss på 011-360 3600.