Skip to main content

4Safe Air Luftrening

Dags att ställa krav på inomhusluftens renhet

Inomhusluften i våra hem innehåller en rad olika föroreningar som inte kan ses med blotta ögat. Luftburna partiklar från vår utomhusluft så som dieselavgaser, kol, damm, rök, fibrer och pollen tar sig lätt in i våra hem genom t.ex öppna dörrar och fönster.

Lukter från matlagning, parfym, husdjur, kemikalier, avlopp och liknande bidrar till en ohälsosam mängd obehagliga och giftiga gaser och partiklar. Runt om i hemmet är också möbler, kontorsutrustning, städmaterial, färg och lim några av de ohälsosamma föroreningar som är skadliga för vår långsiktiga hälsa.

4Safe Air luftrenare

Våra luftrenare minskar upp till 80% av de mest skadliga och ohälsosamma partiklarna i hemmet och på jobbet.

Minskar astma och allergisymptom.
Minskar virusspridning.
Minskar städintervall.
Skapar en ren och hygienisk inomhusmiljö.

LAB360 och IAQ

LAB 360 jobbar med odling, avdödning och förvaring av biologiskt material på ett säkert sätt. Med den kunskapen vi har om luft inom t.ex. säkerhetsbänkar är ju inte steget långt för att att vara med och ta fram en helt ny serie med luftrenare i samarbete med 4Safe Air.

Tillsammans med 4Safe Air och IAQ (Indoor Air Quality) kan vi nu erbjuda luftrenare med hög kvalité, prestanda och med innovativ design. Luftrenarna är bestyckade med 3 stegsfiltrering med förfilter, HEPA och kolfilter.

Luftrenarna har inbyggda PM2,5 sensorer som kontinuerligt mäter partikelhalt i realtid och anpassar flödet i maskinen för att hålla en ren och hälsosam inomhusmiljö. Även färgskalan enligt AQI visas i luftrenarens display så man alltid och på ett lätt sätt kan se status på sin inomhusluft.

Anders Hedström jobbar som Partner Investigator för WHO Collaboration Center i Queensland University. Han driver även företaget IAQ som är specialister inom luftkvalité i alla miljöer. Anders kommer ursprungligen från Camfil Luftsystem och har bland annat hjälpt Sveriges Regering med Hornsgatanprojektet och Svenska Simlandslaget under OS i Rio.

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen.

Om företaget