Skip to main content

Våra leveransvillkor

All försäljning och leverans sker enligt SEAL 2012 /tidigare IML 2009 samt EL 98) med nedanstående tillägg om ej annan skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna.

Leveransvillkor

DDP Pris inkluderar moms + skatt. (mottagare står för lossningen). Viktigt är att eventuell dold skada rapporteras till Lab 360 AB inom 7 dagar.

Priser

Lab 360 AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges på hemsidan, prislistor, utskick m.m. I de fall annat avtalats har Lab 360 AB rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter och växelkursförändringar efter offert och beställningsdatum.

Valutaberoende kurs är 80 % och faller endast ut vid en förändring om skillnaden mer än 3 % vid fullgod leverans (fakturadatum) jmf. offertkurs

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Betalningsvillkor

Betalning av fakturan skall ske senast 15 dagar efter fakturadatum. För offentlig sektor skall betalning ske inom 30 dagar.

 • Vid projektförsäljning såsom leveranser där utrustning är fabriksanpassad, byggnation av nya laboratorier kan olika grad av förskottsbetalning förkomma.
 • Vid försäljning av annan utrustning kan lägre pris erbjudas mot förskottsbetalning.
 • Vid försenad betalning debiteras ränta på fakturabeloppet enligt räntelagen

Emballage

Priserna gäller inklusive emballage.

Garantitid

Garantin gäller, om inte annat avtalats, under 12 månader efter leveransdagen alternativt efter godkänd installation.

Autoklaver och Horisontalautoklaver:

 • 1 års fullvärdesgaranti, d.v.s arbete och delar ingår.
 • För våra serietillverkade autoklaver ingår två års garanti för delar arbete ingår under år 1
 • För bordsautoklaver är garantitiden 2 år, arbete ingår till ingen kostnad i det fall produkten skickas till av oss auktoriserad servicestation.
 • Garantin gäller vid normal användning och omfattar inte förbrukningsvaror och reservdelar.
 • Skador beroende på vårdslös eller felaktig användning omfattas inte av garantin.

Reklamation

Det åligger köparen att ankomstkontrollera varan vad gäller felaktigheter. Om varan är skadad eller om något saknas vid leverans noteras detta på fraktsedeln, dold skada anmäls omgående skriftligt till transportören, dock senast 7 dagar efter mottagandet.

Anmäls dold skada via Lab 360 AB måste detta ske senast 7 dagar efter mottagandet. Vid skada måste emballaget alltid sparas till dess inspektion kunnat ske. Reklamationer som beror på uppenbara felaktigheter från Lab 360 AB s sida, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, anmäls via mejl till Lab 360 AB inom 9 dagar från ankomstdatum.

 • Vid eventuell retur skall varan återsändas i oskadat skick och i originalförpackning.
 • Saknas förpackning krediteras 80 % av beloppet
 • Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller på originalförpackningen.

Returrätt

Om varan inte motsvarar angivna specifikationer får köpt vara returneras eller bytas inom 9 dagar från ankomstdatum.

Återköp

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat pris på produkt exklusive mervärdesskatt.

 • Varor som tillverkats på beställning för viss kund, återköps ej.
 • Vid återköp av teknisk utrustning dylikt debiteras en provningsavgift enligt då gällande taxa innan varan återgår till vårt lager.

Returförfarande

Före retur skall kunden alltid kontakta Lab 360 AB för att erhålla ett returnummer som sedan anges i leveranshandlingarna. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller originalförpackningen.
Returer som sänts till Lab 360 AB utan returnummer kan komma att återsändas på kundens bekostnad.

Annullering av beställning

Vid av kunden begärd annullering av beställning, debiteras en avgift på 20 % av aktuellt varuvärde vid beställningstillfället. Varor som tillverkats på beställning för viss kund, kan ej annulleras.

Kontakta oss gärna med synpunkter och frågor

Du är välkommen att kontakta oss med synpunkter och frågor även om våra leveranser och vår service. Klicka vidare för att komma till vår kontaktinformation.