Skip to main content

Välkommen till LAB360°

Vi hjälper dig hela vägen!

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen

LAB360° är ett aktivt och framåttänkande företag i Sverige som levererar produkter och kunskap samt utför service på högkvalitativ laboratorieutrustning i de Skandinaviska länderna.

Företaget grundades 2006 av Stefan Hultgren som har 30 års erfarenhet i branschen, bland annat inom Bergman & Beving-koncernen.

En bred kunskap tillsammans med lång erfarenhet inom utrustning inom alla forskningsområden gör LAB360° till mer än ett företag som säljer laboratorieutrustning. Man tar ansvar för sin produkter, utbildar kunderna och ger en professionell service.

Företaget lever efter mantrat “Vi hjälper dig hela vägen”, och vi jobbar med allt från rådgivning till eftermarknad. Med LAB360° som konsult får du en partner som kan förmedla en enkel kommunikation mellan kund och leverantör.

Stefan Hultgren, VD och grundare

Våra kärnområden

Odling

Förvaring

Desinficering

Avdödning

LAB360° säljer främst produkter och tjänster inom kärnområdena odling, förvaring, desinficering, avdödning och med utrustning för materialinsamling.

Vi finns över hela landet

och även i Danmark

Vi har representanter i de flesta storstäderna i landet och service som utgår lokalt från dessa platser.

Vi utgår från vårt huvudkontor i Nyköping samt Stockholm. Vi finns även representerade med servicetekniker i Umeå, Göteborg, Malmö och Köpenhamn i Danmark.

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen.

Om företaget