Skip to main content

Service på LAB360°

Vi är kunniga, pålitliga och rikstäckande!

Vi har rikstäckande service för våra produkter

Vi har en egen rikstäckande service för våra produkter med representanter i flera av landets storstäder. Vi fäster stor vikt att förekomma om och men varför också våra säljare genomgår de serviceutbildningar våra leverantörer erbjuder.

Serviceavtal, låneinstrument och validering

Detta ingår när du tecknar serviceavtal på LAB 360° för din utrustning:

Regelbunden översyn

Utbildning

Möjlighet till att utbilda ny personal vid varje servicetillfälle.

Gratis låneutrustning

Gratis låneutrustning finns för några av våra produkter vid stillestånd. Vi debiterar endast transportkostnad.

På-plats-garanti

På-plats-garanti med service inom 48 timmar. Om du ej har serviceavtal så eftersträvar vi att vara på plats inom 72 timmar, med reservation för prioritering av garantiarbeten eller serviceavtal.

20% rabatt på delar och servicetaxa

Service för specifika leverantörer

Tillsammans med våra servicepartners sköter vi service av MMM’s produkter. Vi har lång erfarenhet av dessa och har utvecklat egna serviceprotokoll som är optimerade för våra kunder.

Vi rekommenderar årlig service av våra klimatskåp/stabilitetsskåp.

Vi har egen service och externa servicepartners för våra autoklaver från Tuttnauer. Vid service av autoklaver inom dental och laboratoriesortimentet finns det låneutoklaver att tillgå.

När en service är gjord testas alltid autoklaven i skarpt läge vilket kostar timmar. Man tjänar mycket pengar på att lämna in sitt autoklaver på service jämförelsevis med att vi gör servicen på plats.

Vi har vår egen leverantör i Danmark som också assisterar oss på servicesidan. Vi erbjuder lånepumpar vid behov till våra frystorkar och kan också erbjuda utbytespumpar.

Övriga specifika leverantörer:

Zhicheng, Porrka, Worthington och Ohaus.

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen.

Om företaget