Säkerhetsbänk Klass II
Scanlaf Orion

Biosäkerhetsbänk klass II

Kategori:

Beskrivning

Orion är en klass II mikrobiologisk säkerhetsbänk med 100% avkastning som Mars B2. BSC bänkar har också en 200 mm arbetsöppning och måste alltid vara ansluten till ventilationssystem. Orion har en liknande konstruktion som ett Mars Pro-skåp men har en annan säkert filterbytessystem.

Filtren i Orion byts från framsidan av skåpet medan byte på Mars Pro sker inne i skåpet. Luft utkastet på Orion sitter på sidan av den nedre delen av LAF-bänken, medan på Mars Pro sitter det upptill. Skåpet används normalt på samma sätt som Mars Pro-skåp när det krävs ett säkert filterbytessystem.

Orion erbjuder komplett användar-, produkt- och omgivningsskydd med möjlighet att ha en hög fönsteröppning och är lämplig för samma typ av arbete som Mars B2 skåp.

Labogene och LAB360

LAB360 är exklusiva återförsäljare åt Labogene/Scanlaf, som är störst på marknaden med c:a 3 000 installerade säkerhetsbänkar. Scanlaf sätter personalen i centrum med marknadens bästa klass II-bänkar, kända för att vara tysta och energisnåla.

LaboGene (A/S) är ett privatägt dansk företag i Danmark med ett världsomspännande nät av återförsäljare och distributöter som säljer och servar företagets produkter. Företaget har över 40 års erfarenhet av design, tillverkning och service av utrustning för vetenskaplig och medicinsk forskning, farmaceutisk kvalitetskontroll och testning.

LaboGene har satt sin egen standard för kvalitet, design, innovation och service av sina biologiska säkerhetsbänkar och laminära luftflödesskåp som kommer från ett arv över 40 års tillverkningserfarenhet och expertis som är märkt i varumärket ScanLaf. Med Scanlaf så tillhandahåller företaget säkerhetsskåp i mikrobiologi med innovativ design, superb konstruktion och oöverträffad tillförlitlighet samtidigt som man använder energibesparing och miljövänliga komponenter för att producera de mest energieffektiva och miljövänliga LAF- och biologiska säkerhetsskåpen.