Säkerhetsbänk Klass II Scanlaf Orion

Biosäkerhetsbänk klass II

Beskrivning

Orion är en klass II mikrobiologisk säkerhetsbänk med 100% avkastning som Mars B2. BSC bänkar har också en 200 mm arbetsöppning och måste alltid vara ansluten till ventilationssystem. Orion har en liknande konstruktion som ett Mars Pro-skåp men har en annan säkert filterbytessystem.

Filtren i Orion byts från framsidan av skåpet medan byte på Mars Pro sker inne i skåpet. Luft utkastet på Orion sitter på sidan av den nedre delen av LAF-bänken, medan på Mars Pro sitter det upptill. Skåpet används normalt på samma sätt som Mars Pro-skåp när det krävs ett säkert filterbytessystem.

Orion erbjuder komplett användar-, produkt- och omgivningsskydd med möjlighet att ha en hög fönsteröppning och är lämplig för samma typ av arbete som Mars B2 skåp.

Labogene och LAB360

LaboGene och LAB360

LAB360 är exklusiva återförsäljare åt LaboGene, som är störst på marknaden med cirka 3 000 installerade säkerhetsbänkar. Scanlaf sätter personalen i centrum med marknadens bästa klass II-bänkar, kända för att vara tysta och energisnåla.

LaboGene (A/S) är ett privatägt företag i Danmark med ett världsomspännande nät av återförsäljare och distributörer som säljer och servar företagets produkter. Företaget har över 40 års erfarenhet av design, tillverkning och service av utrustning för vetenskaplig och medicinsk forskning, farmaceutisk kvalitetskontroll och testning. LaboGene har satt sin egen standard för kvalitet, design, innovation och service av sina biologiska säkerhetsbänkar som kommer från ett arv över 40 års erfarenhet och expertis. LaboGene med ursprung från Holten A/S var först med  en sluttad front för ett mera ergonomiskt arbetssätt. De var även först med den nya typen av fläktar, vilka är mer stabila och därmed ger en säkrare bänk, minskad energiåtgång samt en väsentligt tystare bänk. Idag är vi inne på andra generationens fläktar.