Säkerhetsbänk Klass II Scanlaf Mars

Mars och Mars Pro biosäkerhetsbänk klass II A2. De mest energieffektiva bänkarna på marknaden  (Mars 1200 konsumerar 92 W)

Beskrivning

Mars och Mars Pro säkerhetsbänkar klass II

På LaboGene och LAB360 fokuserar vi på fyra fördelar som är inbyggda som standardfunktioner i Mars och Mars Pro:

* Säkerhet för operatör och miljö
* Ergonomisk design
* Energieffektivitet
* Ljudnivå

Den extremt låga energiåtgången i Mars-serien gör det möjligt att spara upp till 100 000 SEK i driftkostnad j.f.m. andra vanliga fabrikat sett över en 10-års period, räknat på dagens energikostnader (Jan, 2023).

Genom att koncentrera oss på alla dessa aspekter har vi skapat optimala lösningar för kunder som strävar efter att skapa den bästa arbetsmiljön för sina anställda, samtidigt som vi ökar effektiviteten, förbättrar säkerheten och lämnar ett ”grönare fotavtryck”.

Mars och Mars Pro säkerhetsbänkar klass II som ger skydd för såväl användare, produkt och omgivning. Luften sugs från arbetsöppningen in under skåpets arbetsyta och strömmar sedan upp på baksidan av arbetsområdet, där 70% av luften återcirkuleras genom huvudfiltret för att uppnå ”down flow” och resterande 30% släpps ut i rummet eller ventilationssystemet. Frånluften filtreras genom ett HEPA-filter.

Mars är en serie med dubbla filter och Mars Pro är en serie med tre filter som innehåller det senaste inom teknologi, energibesparande konstruktioner och HEPA-filtrering, med alternativ som ger det bästa skyddet för dig, dina produkter och ditt laboratorium.

LAF-bänkens recirkulation ger användaren skydd på grund av inflöde, produktskyddet garanteras på grund av ”downflow” och skydd för omgivningen garanteras på grund av den filtrerade frånluften.

Mars och Mars Pro finns med ett brett utbud av anpassade alternativ som passar era individuella behov eller krav. Bänkarna finns i fyra olika arbetsbreddstorlekar: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm och 1800 mm. Enheterna har tillverkats och testats i enlighet med EN 12469, och de tre större bänkarna (Mars 1200, 1500 och Mars Pro 1800) är certifierade av TÜV enligt EN 12469.

LaboGene och LAB360

LAB360 är exklusiva återförsäljare åt LaboGene, som är störst på marknaden med cirka 3 000 installerade säkerhetsbänkar. Scanlaf sätter personalen i centrum med marknadens bästa klass II-bänkar, kända för att vara tysta och energisnåla.

LaboGene (A/S) är ett privatägt företag i Danmark med ett världsomspännande nät av återförsäljare och distributörer som säljer och servar företagets produkter. Företaget har över 40 års erfarenhet av design, tillverkning och service av utrustning för vetenskaplig och medicinsk forskning, farmaceutisk kvalitetskontroll och testning. LaboGene har satt sin egen standard för kvalitet, design, innovation och service av sina biologiska säkerhetsbänkar som kommer från ett arv över 40 års erfarenhet och expertis. LaboGene med ursprung från Holten A/S var först med en sluttad front för ett mer ergonomiskt arbetssätt. De var även först med den nya typen av fläktar, vilka är mer stabila och därmed ger en säkrare bänk, minskad energiåtgång samt en väsentligt tystare bänk. Idag är vi inne på andra generationens fläktar.

 

Ladda ned broschyr

Ladda ned PDF-broschyr Mars (Engelska) Ladda ned PDF-broschyr Mars Pro (Engelska)

Ljudkonfigurator

Gå till Labogenes ljudkonfigurator

Energikonfigurator

Gå till Labogenes energikonfigurator