Säkerhetsbänk Klass II Scanlaf Mars B2

Säkerhetsbänk klass II typ B2

Beskrivning

Mars B2 är en klass II typ B2 säkerhetsbänk med 100% exhaust. Detta är godtagbart enligt den amerikanska NSF 49 standarden men inte under den europeiska standarden EN 12469.

LAF-bänken har en 200 mm arbetsöppning och måste alltid vara ansluten till ventilationssystem.
Mars B2 är på många sätt identisk med standard Mars-bänken. Den enda skillnaden är att medan Mars-bänken är 70% återvinning och 30% avkastning, är Mars B2 100% avkastning.

Mars B2 erbjuder komplett användar-, produkt- och omgivningsskydd med möjligheten att ha en hög fönsteröppning.
Denna LAF-bänk är lämplig för mikrobiologiskt arbete som kräver produktsterilitet och kan innebära användning av små mängder lösningsmedel, syror eller kemikalier som det normalt arbetas med i vanliga dragskåp.

Då Orion och Mars Pro har ett säkert förfilterbytessystem, är skåpet perfekt för alla typer av djurstudier, inklusive teknik, drift och burskifte.

LaboGene och LAB360

LAB360 är exklusiva återförsäljare åt LaboGene, som är störst på marknaden med cirka 3 000 installerade säkerhetsbänkar. Scanlaf sätter personalen i centrum med marknadens bästa klass II-bänkar, kända för att vara tysta och energisnåla.

LaboGene (A/S) är ett privatägt företag i Danmark med ett världsomspännande nät av återförsäljare och distributörer som säljer och servar företagets produkter. Företaget har över 40 års erfarenhet av design, tillverkning och service av utrustning för vetenskaplig och medicinsk forskning, farmaceutisk kvalitetskontroll och testning. LaboGene har satt sin egen standard för kvalitet, design, innovation och service av sina biologiska säkerhetsbänkar som kommer från ett arv över 40 års erfarenhet och expertis. LaboGene med ursprung från Holten A/S var först med  en sluttad front för ett mera ergonomiskt arbetssätt. De var även först med den nya typen av fläktar, vilka är mer stabila och därmed ger en säkrare bänk, minskad energiåtgång samt en väsentligt tystare bänk. Idag är vi inne på andra generationens fläktar.