Säkerhetsbänk Klass II
Scanlaf Mars B2

Säkerhetsbänk klass II typ B2

Kategori:

Beskrivning

Mars B2 är en klass II typ B2 säkerhetsbänk med 100% avkastning. Detta är godtagbart enligt den amerikanska NSF 49 standarden men inte under den europeiska standarden EN 12469.

LAF-bänken har en 200 mm arbetsöppning och måste alltid vara ansluten till ventilationssystem.
Mars B2 är på många sätt identisk med standard Mars-bänken. Den enda skillnaden är att medan Mars-bänken är 70% återvinning och 30% avkastning, är Mars B2 100% avkastning.

Mars B2 erbjuder komplett användar-, produkt- och omgivningsskydd med möjligheten att ha en hög fönsteröppning.
Denna LAFbänk är lämplig för mikrobiologiskt arbete som kräver produktsterilitet och kan innebära användning av små mängder lösningsmedel, syror eller kemikalier som det normalt arbetas med i vanliga dragskåp.

Då Orion och Mars Pro har ett säkert förfilterbytessystem, är skåpet perfekt för alla typer av djurstudier, inklusive teknik, drift och burskifte.

Labogene och LAB360

LAB360 är exklusiva återförsäljare åt Labogene/Scanlaf, som är störst på marknaden med c:a 3 000 installerade säkerhetsbänkar. Scanlaf sätter personalen i centrum med marknadens bästa klass II-bänkar, kända för att vara tysta och energisnåla.

LaboGene (A/S) är ett privatägt dansk företag i Danmark med ett världsomspännande nät av återförsäljare och distributöter som säljer och servar företagets produkter. Företaget har över 40 års erfarenhet av design, tillverkning och service av utrustning för vetenskaplig och medicinsk forskning, farmaceutisk kvalitetskontroll och testning.

LaboGene har satt sin egen standard för kvalitet, design, innovation och service av sina biologiska säkerhetsbänkar och laminära luftflödesskåp som kommer från ett arv över 40 års tillverkningserfarenhet och expertis som är märkt i varumärket ScanLaf. Med Scanlaf så tillhandahåller företaget säkerhetsskåp i mikrobiologi med innovativ design, superb konstruktion och oöverträffad tillförlitlighet samtidigt som man använder energibesparing och miljövänliga komponenter för att producera de mest energieffektiva och miljövänliga LAF- och biologiska säkerhetsskåpen.