Klass B-autoklav Tuttnauer 5075GS/50125GS volym 160/250 liter

Horizontell autoklav 160 liter

Beskrivning

Tuttnauers nya snabba modellserie tar säkerheten till nya nivåer och är i dagsläget den troligen enda leverantören av laboratorieautoklaver som erbjuder den säkerhet vilken är vedertagen inom industrin och möter normerna IEC61010-1 samt IEC 61010-2-040. Autoklaven erbjuder med detta Fo- kontroll varför känsliga vätskor inte utsätts för en högre temperatur mer än vad som krävs för en säker o steril process.

Menyspråk: Svenska inklusive de vanligaste språken i Europa.
En tydlig intuitiv touchdisplay i färg och med tre aktiveringsknappar gör det dagliga användandet enkelt, visar aktuell status över hela processförloppet samt förmedlar ev. felmeddelanden. De sista 100 körningarna lagras i internminnet därefter sista körningen sparas och första raderas o.s.v.

Ergonomi
För autoklaver som lastas framifrån finns inlastare på hjul om så önskas,  flexibla anslutningar

Korgar
Det finns trådbackar alternativt lådor för media/avfall

Antal program: 10 stycken fasta samt upp till 20 st. variabla. Vi har erfarenhet sedan 1997 och kan modifiera program samt namnge dem åt er efter för er speciella applikationer.   Vi kan utveckla program åt er. Vi kan hjälpa er så att användarna bara kan välja på program som är aktuella för er varvid fel programval undviks.

Ånggenerator snabbar upp en process samt ger torra slutprodukter ihop med en vakuumpump. En externånggenerator klarar flera applikationer samt ger en torrare ånga och mindre icke kondenserabara gaser, vilket är av vikt då applikationer som kräver vakuum skall kvalificeras.

I standardutgåvan finns ett värmeelement placerat i botten med inbyggt skydd mot lågvattennivå.

Menyspråk: Svenska inklusive de vanligaste språken i Europa.
En tydlig intuitiv touchdisplay i färg och med tre aktiveringsknappar gör det dagliga användandet enkelt, visar aktuell status över hela processförloppet samt förmedlar ev. felmeddelanden. De sista 100 körningarna lagras i internminnet därefter sista körningen sparas och första raderas o.s.v.

Garanti
1 år för delar
10 år för kammare , vid tecknande av serviceavtal

 

Tuttnauer och LAB360

Tuttnauer levererar flest enheter i världen med runt 18,000 autoklaver per år. All tillverkning från kammare till färdig autoklav sker i en och samma fabrik, varför Tuttnauer kan kontrollera hela processen samtidigt som de drar nytta av storskaligheten. Flera kammarstorlekar återkommer inom såväl sjukhus, labb, veterinär, dental, vårdcentral, privatläkare, och industri. Med Tuttnauer får man möjlighet att investera i en prisvärd produkt med hög kvalité.

LAB 360 har erfarenhet av Tuttnauers produkter sedan 1996 och har mer än 500 installerade enheter på den nordiska marknaden. LAB 360 har även installerat ett flertal större autoklaver upp till 700 liter i både Sverige och Danmark.

Teknisk data

1 dörr 1155 mm
2 dörrar 1010 mm

Modell Volym Mått
5075GS 160L 2027×837

Ladda ned broschyr

Ladda ned broschyr på Engelska