Skip to main content
Aktuellt

Världsnyhet VAS 360³ ©

LAB360 är först i välden med att visa antalet partiklar i luften från nanopartiklar (virus) till damm och allt i realtid.

Länk till artikel:  https://www.lifesciencesweden.se/article/view/849089/hans_system_visar_luftkvaliteten_i_realtid?token=y5472z03kizmybjg69sej2pxojkn0bp9

 

”Anders Hedström har arbetat och forskat kring luftkvalitet i 35 år, bland annat på filterföretaget Camfil och som konsult. Han driver idag IAQ (Indoor Air Quality) och har även ett uppdrag som rådgivare åt världshälsoorganisationen WHO i frågor som bland annat rör riktlinjer för luftkvalitet.

Det finns sedan tidigare enskilda metoder för att mäta mängden av en viss typ av partiklar, men det här är något annat.

– De riktigt små partiklarna kan du exempelvis mäta med en nanopartikelmätare, men då får du bara den delen. Du får inte hela luftbilden, den som du behöver för att förstå vad i rummet som gör att du får en förorening. Men där är vi experter, säger Anders Hedström.

VAS ger alltså information om mängden partiklar i respektive storleksspann, men inte om partiklarnas innehåll. Den analysen sker med andra metoder. Men det är ofta just de minsta partiklarna som är farligast för människors hälsa, säger Anders Hedström och förklarar pedagogiskt:

 Ett kilo sten och ett kilo sand väger lika mycket. Men ytan på sandkornen är tusentals gånger större än ytan på stenen. Därför är det farligare att utsättas för de allra minsta partiklarna, till exempel ultrafina eller nanopartiklar typ virus, som går ner och deponeras i våra luftvägar, än att utsättas för stora partiklar som sätter sig i övre svalget

Enligt Anders Hedström är det i nuläget inte en produkt man säljer, utan en tjänst från LAB360.  Han åker tillsammans med personal från Lab360 ut och hjälper företag eller organisationer med mätningar och hur de ska tolkas, och med att sprida kunskap om luftkvaliteten och vad man kan göra åt den.