Voilá – Antigentest (Saliv)

Antigentest genom salivprov med extremt hög sensitivitet och specificitet.

Kategori:

Med en PCR-liknande prestanda som låter dig testa snabbare, var som helst. Vårt snabba, mycket exakta
antigen Lateral Flow Test (LFT) ger överlägsna resultat.
Laterala flödesanalyser använder vanligtvis reflekterande nanopartiklar (kolloidalt guld) för att producera en synlig resultatavläsning.
Vår unika lösning använder fluorescerande nanopartiklar som är 10 gånger mer känsliga än reflekterande
partiklar. För att upptäcka signalen digitalt och undvika detekteringsfel använder testet en högkänslig multispektral sensor för att detektera fluorescerande laterala flödessignaler.
Kombinationen av dessa två förbättringar gör att vi kan uppnå dramatiskt förbättrade känslighetsnivåer

Enheten har en bluetooth funktion och skickar resultatet digitalt till telefonen. Vårdgivaren kan där hantera resultaten lagrade i molnet.

Testet kommer från en kanadensisk tillverkare Precision Biomonitoring.

Prestanda:
Negative percent agreement (NPA): 100%
Positive percent agreement (PPA): 95%

Jämförelse mellan typiska Lateral Flow Tester och Voilá antigentest:

Typiska LFT         
Format –  Reflekterande partiklar
Resultat – Lägre känslighet, lägre nivåer av antigen kan ej dektekteras.
Provtyp – Nasofaryngealt/nasalt/orofaryngealt.

Voilá Antigentest
Format 
–  Flourescerande partiklar  dekteterade av en multispektral sensor från ams AG.
Resultat –  Hög känslighet, kan upptäcka spårmängder av antigen genom att digitalt fånga flourescerande signaler i UV-spektrumet.
Provtyp – Saliv

Professional use only.

Nedladdning:
Broschyr: Voilá – Antigentest

För beställning eller frågor gå via beställningsförfrågan eller ring oss på 011-360 3600.