Tiva 2, diskdesinfektor 65 liter i bord o golvutförande

Tiva 2 en kompakt diskdesinfektor för kliniken, komplett med korgar samt kraftfullt torkaggregat med hepafiltrerad luft.

Kategori:

Beskrivning

Tiva 2 har en kraftfull torkfunktion medelst Hepafiltrerad luft, varvid gods räknad som höggradigt rent efter process. Finns i utförande för placering på/under bord. Diskdesinfektorns intuitiva display gör Tiva 2 mycket enkel att betjäna.
Regelbundet underhåll med att rengöra sprayarmar samt att tömma maskinen på allt vatten är enkelt även för den ovane användaren.
35 program finns för att kunna ha optimerade körningar med kortast möjliga cykeltider.
Disken kommer med 5 st. normalprogram och ytterligare
30 program för att kunna ha optimera körningar med kortast möjliga cykeltider.
Det finns möjlighet till Spårbarhet i realtid samt att ta ut data via USB eller dator.

Teknisk data

Tillbehör

Ladda ned broschyr

Broschyr Lava 50 Engelska
Broschyr Lava 50 Svenska
Lava 50 Tillbehör