Tiva 600

En snabb kompakt diskdisenfektor med två st. doseringspumpar för flytande kem.

Kategori:

Beskrivning

20 st. fasta program samt 20 st. program för helt fria programval.
Termisk desinfektion om 93 C samt tork möjlighet med hepafiltrerad luft.
Snabba processer då vattnet förvärms med kraftfulla värmeelement i en separat tank.

När disken är lastad och luckan stängd är du garanterat säker på att dysorna invändig förses med vatten. Tuttnauer har med detta tagit bort de användarfel som kan uppstå vid byte av vagnar eller mellanpåföljande processer.

Tiva 600 tar in vattnet i bakkant på injektorvagnarna för att ytterligare öka utrymmet i diskmaskinen, varvid också plats har skapats för samtidig disk med en överkorg. Maskinen är försedd med en glasruta i fronten, medger att ni kan överblicka processen och se hur dysor och spolarmar fungerar.

Det finns ett brett urval av tillbehör såsom Injektorvagnar, korgar och insatser att tillgå.
Alla tillval är väl avpassade för en enkel och effektiv hantering

Tiva 600 uppfyller standarder SS-EN ISO 15883:2006
CE märkt och tillverkas under kontroll av EN ISO 9003

Teknisk data

Tillbehör

Ladda ned broschyr

Broschyr Tiva 600 Engelska