Tiva 15 laboratory-washer-disinfector

Tiva 15 frontmatad automatisk diskdesinfektor, 430 liter med hepafiltrerad torkfunktion och termisk desinfektion. Kammare och sprayarmar i AISI 316 utförande.

Beskrivning

Tiva 15 en rejäl arbetshäst med hela 430 liters kammare med plats för att diska och desinficera hela 18 stycken DIN-korgar med inbyggd varmluftstork med hepafiltrerad luft.

Tiva 15 tar som sin föregångare in vattnet i bakkant på injektorvagnarna för att ytterligare öka kapaciteten i diskdesinfektorn
Maskinen är försedd med en glasruta i fronten vilken medger att ni kan överblicka processen och se hur dysor och spolarmar fungerar, det finns också tillval såsom automatisk övervakningsfunktion för sprayarmar, konduktivitetsmätare för att säkerställa att godset ej är kontaminerat av kemikalier.

Tiva 15 har ett inkluderat stativ varför den nedre arbetshöjden är i navelhöjd för en person runt 175 cm. Maskinen har två eller flera stycken inbyggda doseringspumpar för flytande kem, varför överdosering av kem undviks och manuellt arbete utgår.
Maskinen finns också med separat ångalstrare/separat vattenvärmare för att erhålla extremt snabba processer.

Tiva 10 finns även i tvådörrars version för ett enklare och säkrare flöde mellan ren och oren zon.

Det finns ett brett urval av tillbehör såsom injektorvagnar ( bl.a. da Vinci), korgar och insatser att tillgå likväl allehanda dokumentationsmöjligheter.
Alla tillval är väl avpassade för en enkel och effektiv hantering

Antal Program upp till 40 St., digital display, (enkel att rengöra)
TIVA 15

 

Teknisk data

Tekniska specifikationer.
Mått: 1000x900x2300
Mått kammare:680X730X810
Kammarvolym 430 Litres
Kapacitet: 18 DIN baskets fördelat på 6 nivåer
El: 400 V 50Hz 3 Phases
Kraftfullt torkaggregat med hepafiltertable
[/table]

Ladda ned broschyr

https://lab360.se/wp-content/uploads/2022/11/tiva_line-washer-disinfectors_11.19_0.pdf