SARS-CoV-2 TRIPLELOCK™ test strips

Kategori:

Vi hjälper er med nulägesanalys, implementering, uppskalning av testkapacitet, samt som kostnadsfritt stöd hela vägen.

LAB360’s frystorkade RT-qPCR-test tar bort vätskehanteringen och förenklar processen genom att kapa 12 (!) steg i det manuella arbetet vilket möjliggör en fördubblad testkapacitet. Vår skalbara lösning består av en färdig 96-platta med frystorkad analysreagenser.

Fördelar:

  • Snabb provinsamling, förberedelse och resultat för att öka testkapaciteten.
  • Kostnadseffektivt, förblandningssatsen eliminerar behov av reagens och blandningar.
  • Kompatibel med befintlig PCR-utrustning vilket gör att det integreras snabbt i nuvarande arbetssätt.
  • Kan skalas upp snabbt och enkelt.
  • 96 testresultat på under 90 minuter.
  • Levereras, lagras och kan köras vid rumstemperatur. Vi hat tagit bort behöver av den kalla-kedjan.
  • Kan sättas upp i mobila labb för att öka tillgängligheten och flexibiliteten.

Mer information:
Varje rör innehåller en föruppmätt master mix, enzymer och en multiplex primer redo att köras direkt. Det dektekterar två olika SARS-CoV-2-gener och är multiplexerat tillsammans med RNA-processen Kontroll (RPC) för RNA-extraktion och RT-PCR.
Plattorna är kompatibla för användning på standard laboratoriebundna PCR-termocykler i realtid (Exempel: ABI 7500 Fast Dx, QuantStudio5 Fast, BioRad CFX96)

 

 

Förberedelse

Använd en provberedningssats för att extrahera RNA från virusöverföringsmediet på pinnen – detta inaktiverar viruset och förbereder det för testning.

2. Mixa provet med testet

Använd en pipett för att extrahera bufferten från provsatsen och addera till var och en av de 96 plattorna.

3. Analysera resultatet

Placera prover eller hela brickan i en termocykler och invänta resultat efter cirka 65 minuter.

*Steg 1 måste utföras av vårdpersonal. Steg 2 och steg 3 måste utföras av laboratoriepersonal.
Klinisk studie:
Positiva och negativa prover blev testade med vår TripleLockTM SARS-CoV-2.
Resultatet var 100% överensstämmelse med referensprovet i alla positiva och negativa prover.
100% känslighet och 100% specificitet bekräftad genom valideringsstudier som publicerats i bruksanvisningen (IFU).

Jämförelse i snabbhet med nuvarande arbetssätt:

 

Professional use only.

För beställning eller frågor gå via beställningsförfrågan eller ring oss på 011-360 3600.