NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test (Professionellt bruk)

Producerat av Tyska Nal-Von-Minden.
Påvisar antigener (proteiner) från SARS-CoV-2.
Identifierar pågående infektion.

Kategori:

Beskrivning

Ett av marknadens mest använda och tillförlitliga test som ger svar inom 15 minuter för pågående infektion.
Provet tas nasofaryngealt likt provtagning för PCR.
Komplett kit medföljer.

Prestanda:
Ingen korsreaktivitet med andra virus.

Sensitivitet >80 % (97.56% CT Värde 20-30)
Specificitet >99.9%

Det betyder att positiva resultat från tester är väldigt precisa. Vid negativt svar och misstanke om Covid-19 kvarstår ska ett PCR-test utföras för att bekräfta det negativa resultatet.

Valet mellan antikroppstest, antigentest eller PCR är inte en fråga om antingen eller. För att citera U.S. Food and Drug Administration (FDA): ”Each category of diagnostic tests has its own unique role in the fight against this virus.”

Professional use only

Nedladdningar:

Extern valideringsstudie gjord på Universitetssjukhuset Charité i Berlin: Comparison of seven commercial SARS-CoV-2 rapid Point-of-Care Antigen
Broschyr: NADAL® COVID-19 Ag Test Brochure
Instruction for use: NADAL® COVID-19 Ag Test Instruction for Use

Professional use only.

För beställning eller frågor gå via beställningsförfrågan eller ring oss på 011-360 3600.