Ilshin frystork -55º
CTFD 5503

En liten kompakt bordsfrystork med 3 liters iskapacitet i -55/-85 C kondensorversion.

Kategori:

Beskrivning

Hela torkprocessen kan enkelt följas via displayer som visa tryck och temperatur, tryck mäts via en riktig piranisensor varför det enkelt går att avgöra när produkten är färdig följa upp torkens prestanda. Torken kommer med teflonbeläggning som standard ett fullödigt skydd vid förekomst av syror. Vi har en nyckelfunktion för att undvika användande av obehörig personal, felaktigt användande är den vanligaste anledningen till problem med en frystork.

Torken har också automatisk avisningsfunktion och kan fås med helautomatisk torkfunktion som standard annars finns en automatisk tryckutjämningsfunktion efter avslutad torkning.

Teknisk data

Tillbehör

Ladda ned broschyr