Co2 Inkubator MMM CO2Cell Comfort

CO2 inkubator från tyska MMM Medicenter. Storlek 50 /190 liter Påkostat med värme från alla 6 sidorna

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Comfort-line inkubator / odlingskammare för en mycket enkel rengöring och minimerad kontaminationsrisk. CO2CELL är konstruerad för enkel rengöring, sterilisering och för högt ställda hygienkrav. Innerkammaren helt tillverkad i polerat rostfritt stål som är pressad i ett stycke, utan några skarvar eller silikonfogar. Samtliga hörn i odlingskammaren är mjukt avrundade, vilket förenklar rengöring och minskar risken för kontamination. Hyllor och hyllbärare kan snabbt och enkelt demonteras för rengöring eller autoklavering.

Intelligent, säkert och användarvänligt kontroll- och loggningssystem. Comfort-Line har en Multi-Functional mikroprocessor för stabil temperatur- och CO2-reglering. All information och data visas på en stor och tydlig LCD-display. Inkubatorn har ett oberoende övertemperaturskydd, RS-232 interface, larmkontakt för anslutning till externt larmsystem samt helautomatisk Auto-Zero CO2-kalibrering. Comfort-Line har också loggningsfunktion för efterkontroll av temperatur, CO2-halt mm. Data kan visas på inkubatorns LCD-display, men kan också överföras och sparas på ett minneskort, SD-card system. Lösenordskyddat kontrollsystem skyddar alla inställda parametrar från obehöriga användare.

Temperaturområde: Rumstemp. +5°C till +60°C +/- 0,1°C Steriliseringstemp: +160°C (Standard-Line), +200°C (Comfort-Line) CO2-område: 0,2 till 20 % +/- 0,1 % CO2-rening: HEPA-filter för inkommande CO2

Information/beskrivning

Odlingskammare för en mycket enkel rengöring och minimerad kontaminationsrisk. CO2CELL är konstruerad för enkel rengöring, sterilisering och för högt ställda hygienkrav. Innerkammaren helt tillverkad i polerat rostfritt stål som är pressad i ett stycke, utan några skarvar eller silikonfogar. Samtliga hörn i odlingskammaren är mjukt avrundade, vilket förenklar rengöring och minskar risken för kontamination. Hyllor och hyllbärare kan snabbt och enkelt demonteras för rengöring eller autoklavering.

En effektiv befuktning för konstant 95% rH sker via ett befuktartråg som är placerat i odlingskammaren. D.v.s. utan kontaminationsskapande slangar, pumpar, fuktgivare eller vattennivågivare mm som försvårar rengöring. Vattnet kan enkelt bytas då det inte ligger direkt på odlingkammarens botten. En rekommendation är att använda sterilt befuktarvatten med lite kopparsulfat, för ytterligare utökat kontaminationsskyddet.

Kontaminationsproblem orsakas ofta av en cirkulationsfläkt i odlingskammaren, som är svåråtkomlig för rengöring. CO2CELL har ett mycket avancerat uppvärmningssystem, där samtliga 6 innerytor värmer. Den är konstruerad för optimal odlingsmiljö genom naturlig och effektiv luftcirkulation som ger mycket jämn temperaturfördelning i odlingskammaren, utan en problemskapande fläkt samt utan svåråtkomliga luftfördelningsplåtar, innerväggar mm. Konstruktionen utan en blåsande fläkt minimerar även uttorkningen av prover samt vibrationer. Utvändigt är inkubatorn lackerad med kontaminationshindrande färg (anti-microbiological paint).

Automatisk högtemperatursterilisering. CO2CELL Comfort Line har som standard högtemperatursterilisering +200°C.

Steriliseringscykeln sker utan att givare mm behöver demonteras, vilket underlättar arbetet och framför allt minskar risken för återkommande kontamination vid återmontering av givare.

Tillförlitlig och stabil CO2-kontroll med IR-givare (Infra-röd sensor). CO2CELL kontrollerar CO2-halten med en IR-givare, som ger stabil och tillförlitlig avläsning, kontroll och snabb återhämtning av CO2-halten. Till skillnad från t ex en TC-givare (Thermo Conductivity) påverkas IR-givaren inte av fuktvariationer, vilket innebär att IR-givaren alltid visar rätt värde, även direkt efter en dörröppning då fukthalten är låg i odlingskammaren. Automatisk kalibrering sker genom inkubatorns inbyggda system för Auto-Zero CO2-kalibrering.

Tyska MMM Medcenter GmbH har runt 900 medarbetare som är traditionellt fördelade inom forskning, utveckling och tillverkning. Företaget är ISO 9001 certifierade sedan 1994 och är en av världens största tillverkare inom inkubatorer och även annat inom laboratorieteknik.

Teknisk data

Artikel/Modell Innermått Yttermått Volym
CO2CELL 50 l Standard 402x300x402 mm 534x460x717 mm 50 liter
CO2CELL 190 l Standard 632x440x686 mm 765x734x862 mm 190 liter

Antal hyllor:
4 st (ingår som standard) / 8 st (maximalt)
Kabelgenomföring:
25 mm för t ex extern temp.prob vid t ex validering, larm mm.
Utvändig dörr:
Värmekontrollerad för att undvika kondensering
Invändig dörr:
Heltätad glaslucka CO2-givare: IR-sensor (Infra Röd) med Auto-Zero
Elanslutning:
230V / 380 W (1800 W vid sterilisering)

Ladda ned broschyr

Broschyr på Engelska (PDF)