Angelantoni Life Science
Smartfreezer -180°

Helautomatiserat robotsystem för konservering av biologiska prover (ångfas med flytande kväve) vid kryogena temperaturer (-180 ° C).

Smartfreezer är den enda helautomatiserade kryogeniska frysen med ultralåga temperaturer för individuell lagring och återvinning av flaskor vid -180 ° C i flytande kväve (ångfas). Lagerstyrning, spårbarhet, operatörssäkerhet och provskydd kombineras till en enda enhet för att erbjuda den ultimata lösningen för Biobanker och Biorepositories.

Smartfreezer kan förvara 14.470 injektionsflaskor med 1,0 ml, 8.410 injektionsflaskor med 2,0 ml, 6006 injektionsflaskor med 3,0 ml och 5046 injektionsflaskor på 4,5 ml. Datorn ombord styr roboten för att garantera en snabb åtkomst till det begärda provet utan att behöva manuella åtgärder, vilket förhindrar blandningar, olyckor och avfall.