Skip to main content
Covid-19

LAB360 stöttar Pandemifonden

Av 26 januari, 2022No Comments

LAB360 var först i Sverige med att verifiera, importera och med hjälp av svenska labb validera snabbtester. Sedan starten av pandemin har vi försett Sverige, Peru och Tyskland med PCR-tester, antikroppstester och antigentester. Vi har ett brett kontaktnät bland tillverkare, vårdgivare, professorer, läkare och myndighetspersoner och vi har bistått alla parter och delat nyttig information mellan dessa för att underlätta arbetet under pandemin.

Vi har under den här perioden också tillsammans med en av WHO’s (Världshälsoorganisationen) främst anlitade experter inom luft-och partikelrening tagit fram en serie luftrenare som vi nu lanserat på marknaden.

Att testa kontinuerligt tillsammans med att ha ren luft inomhus, är enligt många experter två effektiva verktyg i att kontrollera och bromsa smittan på arbetsplatser och i hemmet.

Det förefaller sig därför naturligt för LAB360 att stötta Pandemifonden. Bakom initiativet ligger Svenska Sällskapet för Virologi– en oberoende och fristående ideell förening som startades 2009 och idag samlar fler än 250 svenska virusforskare för att dela kunskap inom området.

Vi har pratat med Niklas Arnberg, Professor i Virologi, Umeå Universitet, och en av medgrundarna till Pandemifonden.


Niklas Arnberg, Professor i Virologi, Umeå Universitet.

Kan du beskriva kort vad pandemifonden är och hur ni fick idén?
”Vi startade Virus- och pandemifonden dels för att bygga upp en organisation som kan samla in och dela kunskap och erfarenheter om pandemin men också andra virussjukdomar, men också för att stärka svensk virusforskning, så att forskningen kan ge sjukvård och samhället bättre verktyg för att bekämpa virussjukdomar. Vi behöver till exempel fler, nya, och bättre antivirala läkemedel!”

Vilken nytta kan företagare dra av att stötta er?
”Vi har ett stort nätverk med väldigt kunniga forskare som kan ge råd om till exempel hur luftvägsvirus smittar. och hur man begränsa denna typ av smittspridning i sin verksamhet. Vi har redan hjälpt och svarat på frågor från många olika företag i många olika branscher. Vi hoppas också att företag ser ett värde i att dela vår värdegrund, vision och ambition, och vill synas tillsammans med Pandemifonden.”

Vad är målet på kort och lång sikt?
”På kort sikt: Hjälpa samhället genom att dela kunskap och erfarenheter. Vi vill också utveckla vår organisation så att vi kan bidra och hjälpa ännu mer än vi gjort hittills. På längre sikt hoppas vi också kunna forska fram fler verktyg mot virus. Till exempel smittbromsande antivirala läkemedel, som hjälper sjukvården och som kan bidra till att begränsa restriktioner. Sådana läkemedel kan även hjälpa oss från dag noll när vi drabbas av nästa pandemi. Då är vi inte fullt lika beroende av att snabb vaccinutveckling.”

För mer information om pandemifondens arbete: www.pandemifonden.se