Skip to main content
Covid-19Produkter

Flowflex nu CE-märkt för asymtomatiska personer samt för ”self-swabbing”

Flowflex Antigentest för Covid-19 i 5 pack samt 25 pack

Acon’s FlowFlex har godkänts och certifierats med CE-märkning för screening av personer utan symtom (asymptomatiska) med självadministrerad nasal provtagning. Detta godkännande gör det möjligt för patienterna att genomföra självsvabbning med en minimalt invasiv, patientvänlig, provtagningspinne i näsmusslan under överinseende av en vårdpersonal.

Vid masstestning innebär detta att istället för att ha vårdpersonal som utför varje prov så kan vårdpersonalen övervaka ett större antal personer som utför provet på sig själv.

Detta godkännande, inklusive asymptomatiska individer, både förenklar och ökar testkapaciteten avsevärt. Det kommer också att minska risken för exponering av viruset för vårdpersonal eftersom de kan hålla avståndet under proceduren. På grund av de omfattande kliniska kontrollerna är det endast ett begränsat antal producenter som har fått detta godkännande.

In english below:
The Acon FlowFlex has been approved and certified with a CE mark for screening of individuals without
symptoms (asymptomatic) with self-administered nasal sample collection. This approval enables patients to
conduct self-swabbing with a minimally invasive, patient-friendly, anterior nasal swab under the supervision
of a health-care professional.

In a mass testing set up this implies that instead of having a health-care professional conducting nasal swab
of each person the, the health-care professional can supervise a larger number of individuals conducting the
self-swabbing.

The approval for self-swabbing, including asymptomatic individuals both simplifies and increases testing
capacity significantly. It will also reduce the risk for exposure of the virus for healthcare-workers since they
can maintain distance during the procedure. Due to the substantial clinical trials required only a limited
number of producers have obtained this approval.