Skip to main content
Aktuellt

Sollefteå Kommun börjar med snabbtester

Av 19 januari, 2021No Comments

Sollefteå Kommun inför också dem snabbtester för att snabbt påvisa Covid-19.. Syftet är att utöka testkapaciteten inom samtliga verksamheter för att motverka utbrott och upprätthålla ordinarie verksamhet. Regeringen har beslutat om ett förlängt och ökat ekonomiskt stöd för utökad testning för Covid-19 och till regioner utgår ersättning för utförda snabbtester. Testerna används idag inom sjukvårdsregioner samt flera kommuner för att testa brukare och personal för att minska smittspridning inom samtliga av kommunens verksamheter.

Testerna levereras, till skillnad från många andra leverantörer, med förfyllda teströr. Acon erbjuder, utöver nasofaryngeal provtagning (långt upp i näsan), även nasal provtagning (tas i yttre näsborre), enkelförpackade provtagningskit samt positiv/negativ provpinne för kvalitetskontroll ute på fält. Testerna är CE-märkta. Leveranstiden är ca 1-3 arbetsdagar.

Länk till testerna som används: https://lab360.se/produktkatalog/flowflex-sars-cov-2-antigen-rapid-test/