Skip to main content
AktuelltCovid-19Företaget

LAB 360° gjorde ett starkt budgetår 2019/2020

Av 12 januari, 2021No Comments

Budgetåret maj 2019 till april 2020 som i höstas skickades in till bolagsverket var ett av LAB 360’s starkaste hittills med en omsättning strax under 10 miljoner SEK med en vinstmarginal på över 15%.

VD Stefan Hultgren svarar:

Vad beror det starka året på?
– Vi ser en ökad försäljning på autoklaver, LAF-bänkar samt centrifuger på våra kärnkunder tack vare goda försäljningsinsatser samt kundvård av befintliga kunder, säger Stefan.

Hur ser år 2020-2021 ut hittills?
– Nuvarande budgetår har tagit vid där det senaste slutade och vi börjar närma oss vår målsättning om 20 miljoner i omsättning redan nu i januari vilket är en milstolpe på vår 3 års plan att nå 45 miljoner i omsättning. Vi har tagit in nya medarbetare och fått organisationen att jobba mer strukturerat och målinriktat efter de målsättningar som vi har satt upp inom bolaget, säger Stefan.

LAB 360 har utöver sina kärnprodukter även tagit in nya produkter för att möta upp behovet på marknaden kring diagnostik av Covid-19 och med det hjälpt myndigheter och privata aktörer nationellt såväl som internationellt vilket också bidragit till en ökad omsättning under nuvarande budgetår. LAB 360 lanserar inom kort egna produkter inom luft-och partikelrening ihop med en av WHO’s främst anlitade experter inom området. Mer information kommer inför lansering.