Skip to main content

LAB360’s snabbtest är ett av världens första för att identifiera en infektion av coronavirus. Detta screeningtest liknar den typ som används i stor utsträckning av Center for Disease Control and Prevention i Kina där man under väldigt kort tid screenade väldigt många personer.

Detta är ett engångstest som visar om man har en infektion eller har haft en infektion av COVID-19. Detta test upptäcker både tidiga och sena markörer IgG/IgM antikroppar i blodet.

Se mer information och beställningförfrågan